Planlarınız Hedefimiz,

Hedefleriniz Görevimizdir.

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. İnsan Kaynakları Politikası

Bir şirketin en önemli gücünün doğru insan kaynağı seçiminden geldiğine inanan OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.;


  • İşin gerektirdiği niteliklere uygun, bilgi ve tecrübe yönünden gerekli yetkinliğe sahip kaliteli çalışan gücünü bünyesine kazandırmayı,
  • Çalışanlarının farklı bakış açılarını ve yaratıcı fikirlerini özgürce sunabilecekleri, karar almada insiyatif kullanabilecekleri iletişim gücü yüksek, sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık bir yönetim anlayışı benimsemeyi,
  • İşe almada cinsiyet, ırk, dil, din farkı gözetmeksizin sadece doğru işe doğru çalışan anlayışıyla herkese eşit fırsat sunmayı,
  • Şirket içi ödül sistemleri geliştirerek çalışanın kişisel başarının ve dolayısıyla şirket performansının artırılmasını sağlamayı,
  • Çalışanların kurumsal bağlılığını ve motivasyonlarını güçlendirecek eğitim ve sosyal etkinlikleri desteklemeyi,
  • Çalışanların sürekli gelişimine destek olacak objektif performans değerlendirmeleri gerçekleştirmeyi,
  • Çalışanların bağlı oldukları birimin beklentileri ve OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin gelecek hedefleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak çalışanların sağlıklı ve güven duyabilecekleri iş ortamı yaratmayı,
  • Çalışanlarının iş güvenliğine öncelik veren bir çalışma ortamı yaratmayı ve bunu sürekli kılacak sistemleri sürece dahil etmeyi

İnsan Kaynakları Politikası olarak benimsemiştir. Bu sayede inanıyoruz ki, OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin kurumsal değerlerine sahip, şirketin sürdürülebilir başarısını devam ettirme hedefine ulaştırabilecek, proaktif insan kaynağımızla birlikte, önce iş ortaklarımızın sonra da ülkemizin faydasına olacak atılımlarla sektörün öncü firmalarından biri olmaya devam edeceğiz.

Yukarı